Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN
Trở thành công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc từ protein động vật.
Japfa-line 
SỨ MỆNH
 
MỤC TIÊU
Đến năm 2015, đạt 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, và đạt 2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm vào năm 2020.