Thành tích và chứng chỉ

Trong ba năm liên tiếp từ 2010 đến 2012, Japfa luôn nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 1000 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam, và 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Câu lạc bộ VNR500 (VNR500 Club) do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet và các đơn vị truyền thông khác tổ chức dành riêng cho 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. logo1VNR500

Japfa Việt Nam đang sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại thị trường Miền Bắc, đây là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Standard Organization) ban hành, nhằm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng có thể áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong mọi tổ chức với mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. ISO 9000 nêu lên các yêu cầu cho doanh nghiệp để đảm bảo quản lý có tính chiến lược và tính hệ thống. ISO 9000 đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng: Chính sách và biện pháp chỉ đạo chất lượng; thiết kế và triển khai sản xuất; kiểm soát quá trình cung ứng nguyên vật liệu, kiểm soát các công đoạn công nghệ; kiểm soát quá trình dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm; quản lý nhân sự, tài liệu và đánh giá chính xác tình hình nội bộ; Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 không phải là bộ tiêu chuẩn về sản phẩm mà là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản trị chất lượng, do vậy chứng nhận là chứng nhận cho hệ thống.

ISO 9001-Logo Quacert

 

 Các chứng nhận và thành tích khác mà Japfa đạt được 

Chung chi-01

Chứng nhận Công ty Japfa comfeed Việt Nam đứng thứ 424 các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất VN 2012

Chung chi-04             

Chứng nhận chất lượng gà giống Japfa Brown 2008 

Chung chi-03

Chứng nhận Công ty Japfa Comfeed Việt Nam xếp thứ 139 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Chung chi-02

Chứng nhận đạt chứng chỉ ISO 9001- 2008

Chung chi-07

HACCP

HACCP BT

Chứng nhận HACCP

Untitled2

iso 20000

ISO BT

Chứng nhận ISO 22000:2005