JAPFA BROWN

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG
 

1

Số tuần đẻ tuần:

ngày

62

 • 1

 • Số tuần đẻ tuần:

 • ngày

 • 62

2

Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ quả:

%

349

 • 2

 • Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ quả:

 • %

 • 349

3

Khối lượng trứng bình quân (min, max) g/ quả:

kg

63 - 65

 • 3

 • Khối lượng trứng bình quân (min, max) g/ quả:

 • kg

 • 63 - 65

4

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) kg:

kg

2,2 - 2,3

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (min, max) kg:

 • kg

 • 2,2 - 2,3

4

Tỷ lệ chết, loại/ tháng %:

%

0,42

 • 4

 • Tỷ lệ chết, loại/ tháng %:

 • %

 • 0,42