Thức ăn gia súc

Japfa Việt Nam phát triển và sản xuất hơn hàng trăm sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, thích hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo chất lượng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn sức khỏe của vật nuôi.

Tìm kiếm

Loại
Nhãn hiệu

Hiển thị 100 kết quả

COMFEED 251

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng

COREFEED 858

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái mang thai, nuôi con (giống lai hoặc địa phương)

COREFEED 958

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái mang thai, nuôi con (giống lai hoặc địa phương)

COREFEED 968

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con trước đẻ 10 ngày đến cai sữa

COMFEED 606

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

BONAFEED 9602

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg - 50kg